Omstrukturering i organisasjon og finansieringsmodell

For å sikre våre datterselskap, aksjonærer og deres aksjeutbytte gjennomføres det nå en omstrukturering av vår organisasjon og finansieringsmodell for prosjektutvikling/ søknad om konsesjon for Lappland kraftverk prosjektet.

Med dette innebærer stiftelsen av et prosjektutviklingsselskap, Vannkraft Energiutvikling AS (sus). Økonomisk ansvar kan lede til usikkerhet, og med dette fratas MuskenSenter et betydelig ansvar som igjen trygger hele konsernvirksomheten, MuskenSenter Energi og Lappland Prosjektutvikling og deres aksjonærer.

Vannkraft Energiutvikling er en kompetansebedrift for bærekraftig; utvikling av fornybar vannfallsenergi, gjennomføring av konsekvensutredning, utarbeidelse av teknisk forprosjekt, søknad om konsesjon, bedrifts- og samfunnsøkonomisk styring, oppfølging og kontroll, for bærekraftig gjennomføring av planlagte utvikling av fornybar vannfallsenergi.

Selskapet har 25000 aksjer, hvorav MuskenSenter AS (morselskapet) eier 20000 aksjer og andre private personer eier 5000 aksjer. Det er ikke beregnet omsetning av aksjer eller aksjeutbytte i Vannkraft Energiutvikling AS.

Vannkraft Energiutvikling AS vil stå for:

  • Utvikling av vannfallsenergi
  • Gjennomføring av konsekvensutredning
  • Utarbeidelse av teknisk forprosjekt og konsesjonssøknad
  • Økonomisk styring – bedrifts- og prosjektsøkonomi

Organisasjonskart og finansieringsmodell for prosjektutvikling/ søknad om konsesjon for Lappland kraftverk prosjektet: