Les brosjyren her

Brosjyre om Lappland kraftverk prosjektet. 15.08.2022

Les brosjyren «Kraftkrisen kan løses»

Nettilknytning

Vi planlegger bygging av den første 420 kV kraftlinjen som går over landegrensene i Nord-Norge og Nord-Sverige.

Prosjekteiere ved Lappland Kraft AS planlegger bygging av kraftlinje / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland kraftverk, til det svenske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Ligga, Porjus i Jokkmokk kommune og det norske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Salten Trafo i Straumen i Sørfold kommune.

Investering og sikkerhet

Et 420 kV linjenett vil avlaste og skape en større forsyningssikkerhet for hele landsdelen og det nordiske kraftområdet.

Et natur og miljøvennlig linjenett

Linjenettet vil legges i kabel under bakken for et minst mulig inngripende på naturen i de aktuelle områdene.

Import/eksport

Et 420 kV linjenett fra Nord-Norge til Nord-Sverige vil åpne opp for eksport og import over landegrensene også i Nord.

Tilbakeføring av energi

Når Lappland kraftverk har kommet i drift vil produsert strøm bli overført til Sverige.

Utbyggingsplan for overføring av elkraft fra Lappland kraftverk

Kraftlinjen fra Salten trafo, Straumen til Heliga fallet (Ligga kraftstasjon), Porjus fremgår av kartet under.

  Byggetrinn 1:
  Lappland kraftstasjon – Heliga fallet (Ligga, Porjus)
  Byggetrinn 2:
  Lappland kraftstasjon – Salten trafo/Straumen : 40 km

  Linjeutbygging: Norge:
  Lappland kraftstasjon – Salten trafo/Straumen : 40 km
  Lappland kraftstasjon – riksgrensen : 15 km Totalt : 55 km

  Linjeutbygging: Sverige
  Riksgrensen – Heliga fallet/Seitevare krv. : 94 km

   Oversiktskart nr. 17/
   Lappland kraft / kraftverk og linjenett

   Utbyggingsplan for kraftverket og kraftlinje 420 kV i Norge og Sverige.

   Utbygger/økonomisk ansvarlig: Lappland Kraft AS, 8230 Sulitjelma.

   Se Melding om nettilknytning for Lappland kraftverk 5.mars 2019

   Kraftlinje

   Prosjektutviklingskostnad

   Installert effekt

   Årsproduksjon

   Nettilknytning med naturvennlig kabel under jorda

   For en minimal inngripelse i naturen vil produsert strøm sendes i kraftkabel lagt under jorda tilbake til det svenske sentralnettet i Jokkmokk via en ny utenlandsforbindelse på 420 kV.

   Samarbeid om kraftforbindelse

   Første 420 kV mellomriks kraftforbindelse mellom
   Nord-Norge og Nord-Sverige

   Samene med sin råderett til land og vann, lokale og sentrale myndigheter og næringslivet kan samarbeide i forbindelse med store (420 kV) mellomriks nettinvesteringer med tilstrekkelig overføringskapasitet.

   En ny kraftlinje på 420 kV mellom Nord-Norge og Nord-Sverige vil kunne skape en ikke eksisterende mulighet for eksport og import av strøm over landegrensene i nord.

   Kraftlinjen planlegges å gå i kabel under bakken for en mest mulig natur- og miljøvennlig måte med minst mulig inngripelse i naturen.  

   Nettilknytningen med 420 kV linje fra kraftstasjon til sentralnettet legges som sjøkabel i vanntunnel fra kraftstasjon til Bieskehàvrre og derfra som jordkabel i grøft til Seitevare kraftverk, Jokkmokk.

   Foreliggende plan om bygging av kraftlinje / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland kraftverk er vel tilpasset;

   • Planlagt og rådende nettutvikling i Nord-Norge, for neste generasjon kraftnett
   • Effektiv overføring av elkraft overskuddet i regionen
   • Gir langt større forsyningssikkerhet for hele landsdelen og det nordiske kraftområdet.
   • Utbyggingsplan blir spesielt tilfredsstillende/tilpasset, når utbygging av Lappland kraftverk – produksjonsradial (overføring av elkraft) – i tillegg;
   • Vil redusere behovet for investeringer til å styrke sentralnett i Nordland, da en stor del av någjeldende overproduksjon i regionen får mer tilrettelagt kraftutveksling med Sverige og eventuelt Finland.
   • Gir samfunnsøkonomisk rasjonell drift- og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft
   • Legger til rette for balansert ny kraftproduksjon i Nordland, og for øvrig
   • Virker positivt med hensyn til lokal/regional verdiskapning, samfunnsmessig rasjonell nettutvikling, linjenettets spenningsnivå, og ny småkraftproduksjon.

   Hvorfor produsert strøm skal sendes tilbake til Sverige

   Det norske sentralnettet i Nord-Norge (ved tilknytning til Salten Trafo, Sørfold kommune) har ikke kapasitet til å ta i mot den elkraft som produseres ved Lappland kraftverk.

   I følge krav for næringsvirksomhet basert på vann fra de svenske nasjonalelvene, skal alt fra konsesjonssøknad, utbygging og drift utføres av den som har rådighet. De samme krav gjelder også for hvem som skal nyttiggjøre seg av ressursene utvunnet av næringsvirksomheten.