Selskapsbeskrivelser

Trykk på de ulike selskapene for å lese/laste ned prosjektbeskrivelsene

Holdingselskap

MuskenSenter AS

Musken/Måsske | Org.nr. 829 235 412

Medsøker av konsesjon for bygging av Lappland kraftverk

Musken lulesamer 98 %
Andre (stiftere og fagpersonal) 2 %

Datterselskap

Vannkraft Utvikling AS   

Musken/Måsske | Org.nr. SUS

Kompetansebedrift som arbeider for
etablering av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS    93 %

Musken Kraft AS 

Musken/Måsske | Org.nr. 999 024 653

Driftsselskap
for Musken kraftverk

MuskenSenter AS  84,9 %

Nord Prosjektfinansiering AS   

Musken/Måsske | Org.nr. 927 378 469

Finansieringsselskap for prosjektutvikling/
konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS   d.d. 84,23 %

MuskenSenter Energi AS 

Musken/Måsske | Org.nr. 914 950 384

Finansieringsselskap for prosjektutvikling/
konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS  – pr.dato 73,1 %

Lappland Prosjektutvikling AS

Musken/Måsske | Org.nr. 923 363 599

Finansieringsselskap for prosjektutvikling/
konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS – pr.dato  78,1 %

Eierinteresser

Laponia Center AB

Jokkmokk/Jåhkåmåhkke | Org.nr. 556591-7712
Holdingselskap

Hovedøker av konsesjon for bygging av
Lappland kraftverk

Svenske lulesamer    80 %
MuskenSenter AS 20 %

Lappland Kraft AS

Fauske/Fuossko | Org.nr. 920 471 234
Datterselskap av LaponiaCenter AB

Driftselskap for Lappland kraftverk

Laponia Center AB 66 %
MuskenSenter AS 34 %

Finansieringsmodell

Selskaper involverte i Lappland kraftverk-prosjektet

Søkere konsesjon 
for bygging av Lappland kraftverk

MuskenSenter AS

Medsøker av konsesjon for bygging av
Lappland kraftverk ved Lappland Kraft.

Finansierer etter avtale:
Vannkraft Utviklings kostnader for prosjekt­utvikling av konsesjonssøknad, ved salg av del av egen aksjepost i MuskenSenter Energi og Lappland Prosjektutvikling

Laponia Center AB

Hovedsøker av konsesjon for bygging av
Lappland kraftverk ved Lappland Kraft.

Finansieringsselskap
for prosjektutvikling/konsesjonssøknad

MuskenSenter Energi AS 

For kjøp av aksjer med høy risiko
får aksjonærer

Årlig vederlag
fra Lappland Kraft AS ved tildelt konsesjon:
– kr. 30 mill. pr. år under byggeperioden
– kr. 54.0 mill. pr. år

Lappland Prosjektutvikling AS

For kjøp av aksjer med høy risiko
får aksjonærer

Vederlag som engangsutbetaling
fra Lappland Kraft AS ved tildelt konsesjon:
– kr. 98,0 mill. som engangsutbetaling

Nord Prosjektfinansiering AS

For kjøp av aksjer med høy risiko
får aksjonærer

Årlig vederlag
fra Lappland Kraft AS ved tildelt konsesjon:
– kr. 64,2 mill. pr. år

Prosjektutvikler
av Lappland kraftverk prosjektet

Vannkraft Utvikling AS   

Kompetansebedrift

Tverrfaglig og juridisk rådgivning,
konsekvensutredning, konsesjonssøknad og økonomisk styring – for bærekraftig utvikling av fornybar vannfallsenergi.

Prosjektutviklingskostnader finansieres, etter avtale, av MuskenSenter AS frem til konsesjon er gitt:

– Partnere/ansatte får avtalt vederlag, del i verdiskapningen eller suksessvederlag i tillegg til avtalt vederlag.

Driftsselskap
av Lappland kraftverk

Lappland Kraft AS

Driftsselskap
Prosjektering, bygging av kraftverk,
elproduksjon, drift og finansiering.

Lappland Kraft blir eier av konsesjon for bygging
av Lappland kraftverk:

Ved tildelt konsesjon betaler
Lappland kraft:
–Prosjektutviklingskostnader
til Vannkraft Utvikling.

Vederlag for finansiering med høy risiko, av prosjektutviklingskostnader:
– Vederlag til MuskenSenter Energi
– Vederlag til Lappland Prosjektutvikling

Prosjektet er; teknisk vel gjennomførbart, meget  bedrifts/samfunns- økonomisk, miljøvennlig, og forenlig med gjeldende lovgivning i Norge og Sverige.

Finansieringsmodell

Nordland og Norrlands Inland i samarbeid

Lappland kraftverk under planlegging kan utvikles til et av de største vannkraftverk/verdiskapere i Nord-Norge innenfor fornybar energi.

Oversiktskart nr. 09/
Kraftverk prosjektert av MuskenSenter

Utbyggingsplan for kraftverket og kraftlinje 420 kV i Norge og Sverige. Utbygger/økonomisk ansvarlig: Lappland Kraft AS, 8230 Sulitjelma.

Oversiktskart nr. 11/ Kraftverk prosjektert av MuskenSenter
Utslipp: Saltdalsfjorden

Utbyggingsplan Kraftlinjer

Linjeutbygging Lappland kraftstasjon – Salten Trafo / Lappland kraftstasjon – riksgrensen

Oversiktskart nr. 15/ Lappland kraftverk prosjektert av MuskenSenter

Inntak: Bajep Sårjåsjávvre og Bieskehavvre / Utslipp: Saltdalsfjorden