Rettet aksjesalg

For gjenstående finansiering av prosjektutvikling (søknad om Konsesjon) fram til konsesjon blir gitt selger MuskenSenter sine aksjer i følgende selskaper:

Fordeling av aksjeposter i datterselskap

MuskenSenter Energi AS

Datterselskap
Finansieringsselskap

MuskenSenter AS – d.d. 73 %
Andre aksjonærer –  d.d.. 27 %

Lappland Prosjektutvikling AS

Datterselskap
Finansieringsselskap

MuskenSenter AS – d.d. 77,56 %
Andre aksjonærer – d.d. 22,44 %

Nord Prosjektfinansiering AS

Datterselskap (sus)
Prosjektutviklings- og finansieringselskap

MuskenSenter AS – min. 51.0 %
Andre aksjonærer – maks. 49,0 %

Betydelig risiko; For MuskenSenter er det svært viktig at alle interessenter er fullt innenforstått med risikoen i dette prosjektet. Det forholdsvis høye vederlaget/utbytte (avkastning til investor) er basert på at Lappland kraftverk prosjektet er heftet med stor «politisk risiko»(usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge. Mer om fremdrift og prosjektutviklingen.

Organisasjon og finansieringsmodell

for prosjektutvikling/ søknad om konsesjon Lappland kraftverk-prosjektet

MuskenSenter AS

Musken/Måsske

Medsøker konsesjon for bygging av kraftverket
–minoritetseier

Laponia Center

Jokkmokk/Jåhkåmåhkke

Rettighetsinnehaver
Hovedsøker konsesjon for bygging av Lappland kraftverk

Lappland Kraft AS

Datterselskap av Laponia Center AB
Laponia Center AB : 66 % | MuskenSenter AS : 34 %

Eier av Lappland kraftverk
Prosjektering, bygging av kraftverk,  elproduksjon, drift 
og finansiering.

Kjøp av tjenester frem til konsesjon 
Lappland kraft AS kjøper tjenester fra Nord Prosjektfinansiering AS for prosjektutvikling av Lappland kraftverk

Kapital 
Ved tildelt konsesjon betaler Lappland kraft for prosjektutviklingstjenester / søknad om konsesjon for Lappland kraftverk til:

  • Vannkraft Utvikling
  • MuskenSenter

Vederlag for finansiering, med høy risiko, av prosjektutviklingskostnader:

  • Vederlag til Nord Prosjektfinansiering
  • Vederlag til MuskenSenter Energi
  • Vederlag til Lappland Prosjektutvikling

Vannkraft Utvikling AS

Datterselskap (sus)    

Prosjektutvikler av Lappland kraftverk prosjektet

Vannkraft Utvikling får overførsel av arbeidskapital fra aksjesalg fra MuskenSenter AS.
Nord Prosjekt­finansiering kjøper tjenester fra Vannkraft Utvikling AS for prosjektutvikling av Lappland kraftverk.

Nord Prosjektfinansiering AS

Datterselskap (sus)    

Prosjektutviklings- og finansieringselskap

Tjeneste
Lappland kraft AS kjøper tjenester fra Nord Prosjektfinansiering AS for prosjektutvikling av Lappland kraftverk.

Kapital
Lappland Kraft betaler vederlag kr. 60,2 mill. pr.år.
Aksjeutbytte kr. 1.680,- pr. aksje pr.år.
Aksjeutbytte utbetales fra konsesjon er gitt.

MuskenSenter Energi AS

Datterselskap  

Finansieringselskap

Kapital
Lappland Kraft betaler vederlag kr. 60 mill. pr.år.

Aksjeutbytte: kr 790,- pr. aksje/år fra konsesjon er gitt, under byggeperioden av kraftverket og første driftsår.

Aksjeutbytte: kr 3.020,- pr. aksje/år fra etter første driftsår fra kraftverket er kommet i drift og i 60 år.

Lappland Prosjektutvikling AS

Datterselskap  

Finansieringselskap

Kapital

Lappland Kraft betaler vederlag
kr. 98,0 mill. som engangsutbetaling.

Vederlag/utbytte: kr 30.000,- pr. aksje/engangsutbetaling.

Vederlag/utbytte utbetales én gang.

Fremgangsmåte aksjeforespørsel

Ønsker du å kjøpe aksjer i MuskenSenter Energi eller Lappland Prosjektutvikling er fremgangsmåten lik:

=

Steg 1 - Send inn Interesseskjema

Vennligst fyll ut skjema her på nettsiden og spesifiser hvilket selskap du ønsker å kjøpe aksjer i, eller send forespørsel til post@muskensenter.no

=

Steg 2 - Svar fra MuskenSenter

MuskenSenter AS sender – eventuelt – ferdig utfylt «Avtale om aksjeoverdragelse» for ønskede aksjer tilbake til kjøper/investor, til samme E-post, navn og adresse.

=

Steg 3 - Kjøper undertegner avtale

Kjøper/Investor undertegner – eventuelt – «Avtale om aksjeoverdragelse» og sender denne tilbake til MuskenSenter til post@muskensenter.no.

=

Steg 4 - Selger undertegner avtale og sender faktura

MuskenSenter undertegner –eventuelt– “Avtale om aksjeoverdragelse”. Samtidig sender MuskenSenter Faktura til kjøper/investor på anført salg av antall aksjer, enhetspris og total kjøpesum, uten omkostninger.

=

Steg 5 - Selger registrerer aksjeoverdragelse og oversender aksjeeierbok til kjøper

Når MuskenSenter har mottatt fakturabeløpet sender MuskenSenter melding om aksjeoverdragelse til aktuelt selskap. Kjøper vil etter registrering motta aksjeeierbok.

Etter steg 1-5 er fulgt blir Investor godkjent og oppført som aksjonær i selskapets aksjebok. Aksjeposten er etter dette Investors eiendom.

Interesseskjema kjøp av aksjer

Fyll ut skjema eller kontakt oss for Interesseskjema for kjøp av aksjer.

 

Fyll ut skjema for en uforbindtlig forespørsel om aksjer.

Vi vil ikke bruke din informasjon til annet enn til vurdering av salg av aktuelle aksjer. All informasjon blir behandlet av MuskenSenters administrasjon, og vil bli slettet om det ikke inngås en avtale.

Du kan lese mer om vår behandling av data i personvernserklæringen her

Finner du ikke det du leter etter, ta gjerne kontakt.

Uforbindtlig forespørsel om kjøp av aksjer

7 + 8 =

Hold deg oppdatert

Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

Abonnér på vår nyhetsoppdatering!