Olje- og energidepartementet (OED) ved Statsråden har besvart henvendelsene ved brev av 24.08.2022

Olje- og energidepartementet (OED) ved Statsråden har besvart henvendelsene ved brev av 24.08.2022, deriblant slik det her følger, sitat:

«Konvensjonen er imidlertid gammel og må suppleres med etterfølgende nasjonale og internasjonale regler om konsekvensutredninger og behandling av tiltak med grenseoverskridende virkninger».

«Jeg har intet å innvende mot den behandling NVE har lagt opp til