Aksjer med meget høyt utbytte

med direkteavkastning ved solid og stabil inntektsstrøm som ikke påvirkes av konjunkturer. Utbytte er basert på fast vederlag fra Lappland Kraft AS, ved at det gis konsesjon til bygging av kraftverket.  

Aksjeprisen – stiger i forhold til antall solgte aksjer.
Aksjeprisen per d.d. er 
kr. 1.180,- pr. aksje.

Aksjepris / antall aksjer: 

 • 1.180,- pr. aksje /selger 600 aksjer
 • 1.420,- pr. aksje /selger 540 aksjer
 • 1.700,- pr. aksje /selger 480 aksjer
 • 2.040,- pr. aksje /selger 420 aksjer
 • 2.450,- pr. aksje /selger 360 aksjer
 • 2.940,- pr. aksje /selger 300 aksjer
 • 3.530,- pr. aksje /selger 240 aksjer
 • 4.240,- pr. aksje /selger 180 aksjer

 

Langsiktig verdiskapning – aksjeutbytte oppsummeres slik, over tid:

 • 1 år : kr. 1.680,- pr. aksje x 25000 aksjer : 42.000.000,-
 • 5 år: kr. 1.680,- pr. aksje x 25000 aksjer : 210.000.000,-
 • 10 år: kr. 1.680,- pr. aksje x 25000 aksjer : 420.000.000,-
 • 15 år: kr. 1.680,- pr. aksje x 25000 aksjer : 630.000.000,-
 • 30 år: kr. 1.680,- pr. aksje x 25000 aksjer : 1.260.000.000,-

En avkastning på 6 % på investert kapital (aksjekjøp) i store vannkraftverk er meget tilfredsstillende.

 •  6 % kapital avkastning til kr. 28.000,- pr. aksje – gir kr. 1.680,-
 • 10 % kapital avkastning til kr. 16.800,- pr. aksje – gir kr. 1.680.-
 • 15 % kapital avkastning til kr. 11.200,- pr. aksje – gir kr. 1.680,-

Dette leder til at en aksje kan omsettes (selges/kjøpes) til kr. 28.000,- pr. aksje, og gi en avkastning til investor (kjøper) på 6 % av investeringen (aksjeprisen), kr. 1.680,- pr. aksje. 

MuskenSenter selger utbytteaksjer i Nord Prosjektfinansiering

Nord Prosjektfinansiering AS

Datterselskp av MuskenSenter AS

Et selskap for utvikling og finansiering av Lappland kraftverk prosjektet

$

MuskenSenter selger 49% av sine aksjer

MuskenSenter AS – d.d. 84,23 %
Andre aksjonærer –  d.d. 15,77 %

$

Aksjeprisen stiger i forhold til antall solgte aksjer

$

Utbytte utbetales fra konsesjon er gitt

Nord Prosjektfinansiering AS får tilført et årlig vederlag med kr. 64.200.000,- (indeksreguleres) fra Lappland Kraft AS fra konsesjon for bygging av Lappland kraftverk er gitt.

MuskenSenter selger utbytteaksjer i Nord Prosjektfinansiering

Nord Prosjektfinansiering AS netto inntjening – etter at konsesjon er gitt – legger fundamentet for utbytteaksjer, med direkteavkastning som en del av investeringsstrategien. Aksjene kan selges til en høyere pris, i forhold til innkjøpsprisen og kapital avkastningen eller ordinær aksjeutbytte er konstant/fortsatt den samme over tid.

Nord Prosjektfinansiering AS får tilført et årlig vederlag med kr. 64.200.000,- (indeksreguleres), fra Lappland Kraft AS. Vederlaget skal i sin helhet, med fradrag av drifts- og administrasjonskostnader og skatt, gå til fastsatt aksjeutbytte som er beregnet til kr. 42.000.000,- pr.år, eller kr. 1.680,- pr. aksje/år. 

kr. 64.200.000,- pr.år

Overskudd til utbytte: Årlig innbetaling fra Lappland Kraft AS

kr. 42.000.000,- pr.år

Selskapets overskudd til utbetaling med fradrag av drifts-, admin.-kostnader og skatt

kr. 1.680,- pr.år

Overskudd til utbytte: Årlig innbetaling fra Lappland Kraft AS

Prosjekt- og investerings risiko – “norsk politisk risiko”

Det foreligger ingen spesiell prosjekt eller investerings risiko (så langt vi ser), på bakgrunn av og med hensyn til;

 • Krav om norsk «offentlig eierskap» til svensk vannfall kommer ikke til anvendelse for Lappland kraftverk prosjektet.
 • Lovverk som gjelder for etablering innen dette energiområdet, i Norge og Sverige.
 • “Rådighet”/rettighet til aktuell svensk, vannfall, mark og vann, tilhører søker/aktuelle samer.
 • Gjeldende lovgivning for prosjektet (svensk, norsk, konvensjon mellom Norge/Sverige og EU-avtalen),
 • Finansiering av utbyggingskostnaden er basert på hundre prosent prosjektlån.
 • Utbygningen er tekniske vel gjennomførbar – prosjektet får en god løsning.
 • Kostnaden for prosjektutvikling (søkerprosessen) kan finansieres.

Risikoen er trolig begrenset til; “norsk politisk risiko”, norsk saksbehandling av Meldingen og om vi får konsesjon.   

Organisasjon og finansieringsmodell

for prosjektutvikling/ søknad om konsesjon Lappland kraftverk-prosjektet

Organisasjonskart og finansieringsmodell for prosjektutvikling/søknad om konsesjon

MuskenSenter AS

Musken/Måsske

Medsøker konsesjon for bygging av kraftverket
–minoritetseier

Laponia Center

Jokkmokk/Jåhkåmåhkke

Rettighetsinnehaver
Hovedsøker konsesjon for bygging av Lappland kraftverk

Lappland Kraft AS

Datterselskap av Laponia Center AB
Laponia Center AB : 66 % | MuskenSenter AS : 34 %

Eier av Lappland kraftverk
Prosjektering, bygging av kraftverk,  elproduksjon, drift 
og finansiering.

Kjøp av tjenester frem til konsesjon 
Lappland kraft AS kjøper tjenester fra Nord Prosjektfinansiering AS for prosjektutvikling av Lappland kraftverk

Kapital 
Ved tildelt konsesjon betaler Lappland kraft for prosjektutviklingstjenester / søknad om konsesjon for Lappland kraftverk til:

 • Vannkraft Utvikling
 • MuskenSenter

Vederlag for finansiering, med høy risiko, av prosjektutviklingskostnader:

 • Vederlag til Nord Prosjektfinansiering
 • Vederlag til MuskenSenter Energi
 • Vederlag til Lappland Prosjektutvikling

Vannkraft Utvikling AS

Datterselskap (sus)    

Prosjektutvikler av Lappland kraftverk prosjektet

Vannkraft Utvikling får overførsel av arbeidskapital fra aksjesalg fra MuskenSenter AS.
Nord Prosjekt­finansiering kjøper tjenester fra Vannkraft Utvikling AS for prosjektutvikling av Lappland kraftverk.

Nord Prosjektfinansiering AS

Datterselskap (sus)    

Prosjektutviklings- og finansieringselskap

Tjeneste
Lappland kraft AS kjøper tjenester fra Nord Prosjektfinansiering AS for prosjektutvikling av Lappland kraftverk.

Kapital
Lappland Kraft betaler vederlag kr. 64,2 mill. pr.år.
Aksjeutbytte kr. 1.680,- pr. aksje pr.år.
Aksjeutbytte utbetales fra konsesjon er gitt.

Investor

Aksjonær i Nord Prosjektfinansiering    

Prosjektutviklings- og finansieringselskap

Kapital

Aksjeutbytte kr. 1.680,- pr. aksje pr.år.
Aksjeutbytte utbetales fra konsesjon er gitt.

Fremgangsmåte aksjeforespørsel

Ønsker du å kjøpe aksjer i MuskenSenter Energi eller Lappland Prosjektutvikling er fremgangsmåten lik:

=

Steg 1 - Send inn Interesseskjema

Vennligst fyll ut skjema her på nettsiden og spesifiser hvilket selskap du ønsker å kjøpe aksjer i, eller send forespørsel til post@muskensenter.no

=

Steg 2 - Svar fra MuskenSenter

MuskenSenter AS sender – eventuelt – ferdig utfylt «Avtale om aksjeoverdragelse» for ønskede aksjer tilbake til kjøper/investor, til samme E-post, navn og adresse.

=

Steg 3 - Kjøper undertegner avtale

Kjøper/Investor undertegner – eventuelt – «Avtale om aksjeoverdragelse» og sender denne tilbake til MuskenSenter til post@muskensenter.no.

=

Steg 4 - Selger undertegner avtale og sender faktura

MuskenSenter undertegner –eventuelt– “Avtale om aksjeoverdragelse”. Samtidig sender MuskenSenter Faktura til kjøper/investor på anført salg av antall aksjer, enhetspris og total kjøpesum, uten omkostninger.

=

Steg 5 - Selger registrerer aksjeoverdragelse og oversender aksjeeierbok til kjøper

Når MuskenSenter har mottatt fakturabeløpet sender MuskenSenter melding om aksjeoverdragelse til aktuelt selskap. Kjøper vil etter registrering motta aksjeeierbok.

Etter steg 1-5 er fulgt blir Investor godkjent og oppført som aksjonær i selskapets aksjebok. Aksjeposten er etter dette Investors eiendom.

Interesseskjema kjøp av aksjer

Fyll ut skjema eller kontakt oss for Interesseskjema for kjøp av aksjer.

 

Fyll ut skjema for en uforbindtlig forespørsel om aksjer.

Vi vil ikke bruke din informasjon til annet enn til vurdering av salg av aktuelle aksjer. All informasjon blir behandlet av MuskenSenters administrasjon, og vil bli slettet om det ikke inngås en avtale.

Du kan lese mer om vår behandling av data i personvernserklæringen her

Finner du ikke det du leter etter, ta gjerne kontakt.

Uforbindtlig forespørsel om kjøp av aksjer

11 + 7 =

Hold deg oppdatert

Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

Abonnér på vår nyhetsoppdatering!

Jeg ønsker å holdes oppdatert