Lappland kraftverk – et grenseoverskridende vannkraftverk 

  Vannkraft-prosjektet er basert på;

  • Svensk/lulesamers vannkraftressurs og fallrettighet
  • Felles samisk, norsk og svensk interesse
  • Felles samisk, norsk og svensk tiltaksområde, natur og miljø
  Særlige samiske rettigheter – samenes rådighet over aktuelle vann og landområder – fastsatt i svensk, nasjonal og internasjonal lovgivning for de områder der virksomheten skal drives.

  Kraftutbyggingen er samfunns- og bedriftsøkonomisk meget lønnsom;

  • Størst i Nord-Norge og 4/5 største i Norge, tilsvarende kraftforbruket i kommunene Bergen og Bodø til sammen eller til sammenligning ca. 4 ganger størrelsen av Alta-kraftverk.
  • Et prosjekt med spesielt lav utbyggingskostnad, til under 40 % av kostnaden av ordinær tilsvarende kraftutbygging i Norge.

  Selskapsbeskrivelser

  Organisasjonskart MuskenSenter AS

  Holdingselskap

  MuskenSenter AS

  Musken/Måsske | Org.nr. 829 235 412

  Medsøker av konsesjon for bygging av Lappland kraftverk

  Musken lulesamer 98 %
  Andre (stiftere og fagpersonal) 2 %

  Datterselskap

  Finansieringsmodell

  Selskaper involverte i Lappland kraftverk-prosjektet

  Musken Kraft AS 

  Musken/Måsske | Org.nr. 999 024 653

  Driftsselskap
  for Musken kraftverk

  MuskenSenter AS  84,9 %

  Vannkraft Utvikling AS   

  Musken/Måsske | Org.nr. SUS

  Kompetansebedrift som arbeider for
  etablering av Lappland kraftverk

  MuskenSenter AS – fastsatt  80 %

  MuskenSenter Energi AS 

  Musken/Måsske | Org.nr. 914 950 384

  Finansieringsselskap for prosjektutvikling/
  konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk

  MuskenSenter AS  – pr.dato 73,1 %

  Lappland Prosjektutvikling AS

  Musken/Måsske | Org.nr. 923 363 599

  Finansieringsselskap for prosjektutvikling/
  konsesjonssøknad for bygging av Lappland kraftverk

  MuskenSenter AS – pr.dato  78,1 %

  Eierinteresser

  Laponia Center AB

  Jokkmokk/Jåhkåmåhkke | Org.nr. 556591-7712
  Holdingselskap

  Hovedøker av konsesjon for bygging av
  Lappland kraftverk

  Svenske lulesamer    80 %
  MuskenSenter AS 20 %

  Lappland Kraft AS

  Fauske/Fuossko | Org.nr. 920 471 234
  Datterselskap av LaponiaCenter AB

  Driftselskap for Lappland kraftverk

  Laponia Center AB 66 %
  MuskenSenter AS 34 %

  Søkere konsesjon 
  for bygging av Lappland kraftverk

  MuskenSenter AS

  Medsøker av konsesjon for bygging av
  Lappland kraftverk ved Lappland Kraft.

  Finansierer etter avtale:
  Vannkraft Utviklings kostnader for prosjekt­utvikling av konsesjonssøknad, ved salg av del av egen aksjepost i MuskenSenter Energi og Lappland Prosjektutvikling

  Laponia Center AB

  Hovedsøker av konsesjon for bygging av
  Lappland kraftverk ved Lappland Kraft.

  Finansieringsselskap
  for prosjektutvikling/konsesjonssøknad

  MuskenSenter Energi AS 

  For kjøp av aksjer med høy risiko
  får aksjonærer

  Vederlag over 60 år
  fra Lappland Kraft AS ved tildelt konsesjon:
  – kr. 30 mill. pr. år under byggeperioden
  – kr. 54.0 mill. pr. år i 60 år

  Lappland Prosjektutvikling AS

  For kjøp av aksjer med høy risiko
  får aksjonærer

  Vederlag som engangsutbetaling
  fra Lappland Kraft AS ved tildelt konsesjon:
  – kr. 98,0 mill. som engangsutbetaling

  Prosjektutvikler
  av Lappland kraftverk prosjektet

  Vannkraft Utvikling AS   

  Kompetansebedrift

  Tverrfaglig og juridisk rådgivning,
  konsekvensutredning, konsesjonssøknad og økonomisk styring – for bærekraftig utvikling av fornybar vannfallsenergi.

  Prosjektutviklingskostnader finansieres, etter avtale, av MuskenSenter AS frem til konsesjon er gitt:

  – Partnere/ansatte får avtalt vederlag, del i verdiskapningen eller suksessvederlag i tillegg til avtalt vederlag.

  Driftsselskap
  av Lappland kraftverk

  Lappland Kraft AS

  Driftsselskap
  Prosjektering, bygging av kraftverk,
  elproduksjon, drift og finansiering.

  Lappland Kraft blir eier av konsesjon for bygging
  av Lappland kraftverk:

  Ved tildelt konsesjon betaler
  Lappland kraft:
  –Prosjektutviklingskostnader
  til Vannkraft Utvikling.

  Vederlag for finansiering med høy risiko, av prosjektutviklingskostnader:
  – Vederlag til MuskenSenter Energi
  – Vederlag til Lappland Prosjektutvikling

  Prosjektet er; teknisk vel gjennomførbart, meget  bedrifts/samfunns- økonomisk, miljøvennlig, og forenlig med gjeldende lovgivning i Norge og Sverige.

  Melding Lappland kraftverk

  Melding for Lappland kraftverk, Fauske kommune utarbeidet av MultiConsult og innsendt til NVE 20. desember 2016.

  Melding Lappland kraftverk

  Lappland kraftverk en betydelig sentral kraft til det grønne skiftet og i et samfunnsøkonomisk, klima- og miljøperspektiv

  Lappland kraftverk vil bidra til en helhetlig miljø og naturvennlig vannkraftproduksjon, næringsutvikling og fremtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning og til utvikling av markeder og samfunnet gjennom egne investeringer.

  En miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging

  Den elkraft som skal produseres ved Lappland kraftverk (av svenske vannkraftressurser) skal tilbakeføres via en ny utenlandsforbindelse på 420 kV til det svenske sentralnettet i Jokkmokk, Sverige. Dette på bakgrunn av at linjenettet på norsk side ikke er tilstrekkelig utbygd for å motta el-produksjon fra Lappland kraftverk.

  Melding om nettilknytning

  Rettet aksjesalg

  For gjenstående finansiering av prosjektutvikling (søknad om konsesjon) fram til konsesjon blir gitt selger MuskenSenter en del av sine aksjer i følgende selskaper:

  MuskenSenter Energi AS er et konsulent- og prosjektutviklings-selskap rettet spesielt mot gjennomføring og finansiering av «Fase 1 prosjektutvikling» og basert på salg av aksje mot beregnet aksjeutbytte over 60 år.

  Lappland Prosjektutvikling er et konsulent- og prosjektutviklings-selskap rettet spesielt mot gjennomføring og finansiering av «Fase 2 prosjektutvikling» og basert på salg av aksje mot éngangs utbytte.

  Hold deg oppdatert

  Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

  Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

  Abonnér på vår nyhetsoppdatering!