Lappland kraftverk – et grenseoverskridende vannkraftverk 

  Vannkraft-prosjektet er basert på;

  • Svensk/lulesamers vannkraftressurs og fallrettighet
  • Felles samisk, norsk og svensk interesse
  • Felles samisk, norsk og svensk tiltaksområde, natur og miljø
  Særlige samiske rettigheter – samenes rådighet over aktuelle vann og landområder – fastsatt i svensk, nasjonal og internasjonal lovgivning for de områder der virksomheten skal drives.

  Kraftutbyggingen er samfunns- og bedriftsøkonomisk meget lønnsom;

  • Størst i Nord-Norge og 4/5 største i Norge, tilsvarende kraftforbruket i kommunene Bergen og Bodø til sammen eller til sammenligning ca. 4 ganger størrelsen av Alta-kraftverk.
  • Et prosjekt med spesielt lav utbyggingskostnad, til under 40 % av kostnaden av ordinær tilsvarende kraftutbygging i Norge.

  Melding Lappland kraftverk

  Melding for Lappland kraftverk, Fauske kommune utarbeidet av MultiConsult og innsendt til NVE 20. desember 2016.

  Melding Lappland kraftverk

  Lappland kraftverk en betydelig sentral kraft til det grønne skiftet og i et samfunnsøkonomisk, klima- og miljøperspektiv

  Lappland kraftverk vil bidra til en helhetlig miljø og naturvennlig vannkraftproduksjon, næringsutvikling og fremtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning og til utvikling av markeder og samfunnet gjennom egne investeringer.

  En miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging

  Den elkraft som skal produseres ved Lappland kraftverk (av svenske vannkraftressurser) skal tilbakeføres via en ny utenlandsforbindelse på 420 kV til det svenske sentralnettet i Jokkmokk, Sverige. Dette på bakgrunn av at linjenettet på norsk side ikke er tilstrekkelig utbygd for å motta el-produksjon fra Lappland kraftverk.

  Melding om nettilknytning

  Hold deg oppdatert

  Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

  Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

  Abonnér på vår nyhetsoppdatering!

  Jeg ønsker å holdes oppdatert