Lappland kraftverk – et grenseoverskridende vannkraftverk 

  Vannkraft-prosjektet er basert på;

  • Svensk/lulesamers vannkraftressurs og fallrettighet
  • Felles samisk, norsk og svensk interesse
  • Felles samisk, norsk og svensk tiltaksområde, natur og miljø
  Særlige samiske rettigheter – samenes rådighet over aktuelle vann og landområder – fastsatt i svensk, nasjonal og internasjonal lovgivning for de områder der virksomheten skal drives.

  Kraftutbyggingen er samfunns- og bedriftsøkonomisk meget lønnsom;

  • Størst i Nord-Norge og 4/5 største i Norge, tilsvarende kraftforbruket i kommunene Bergen og Bodø til sammen eller til sammenligning ca. 4 ganger størrelsen av Alta-kraftverk.
  • Et prosjekt med spesielt lav utbyggingskostnad, til under 40 % av kostnaden av ordinær tilsvarende kraftutbygging i Norge.

  Melding Lappland kraftverk

  Melding for Lappland kraftverk, Fauske kommune utarbeidet av MultiConsult og innsendt til NVE 20. desember 2016.

  Melding Lappland kraftverk

  Lappland kraftverk en betydelig sentral kraft til det grønne skiftet og i et samfunnsøkonomisk, klima- og miljøperspektiv

  Lappland kraftverk vil bidra til en helhetlig miljø og naturvennlig vannkraftproduksjon, næringsutvikling og fremtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning og til utvikling av markeder og samfunnet gjennom egne investeringer.

  En miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging

  Den elkraft som skal produseres ved Lappland kraftverk (av svenske vannkraftressurser) skal tilbakeføres via en ny utenlandsforbindelse på 420 kV til det svenske sentralnettet i Jokkmokk, Sverige. Dette på bakgrunn av at linjenettet på norsk side ikke er tilstrekkelig utbygd for å motta el-produksjon fra Lappland kraftverk.

  Melding om nettilknytning

  Rettet aksjesalg

  For gjenstående finansiering av prosjektutvikling (søknad om konsesjon) fram til konsesjon blir gitt selger MuskenSenter en del av sine aksjer i følgende selskaper:

  Nord Prosjektfinansiering AS

  Datterselskap (sus)    

  Prosjektutviklings- og finansieringselskap

  Tjeneste
  Lappland kraft AS kjøper tjenester fra Nord Prosjektfinansiering AS for prosjektutvikling av Lappland kraftverk.

  Kapital
  Lappland Kraft betaler vederlag kr. 64,2 mill. pr.år.
  Aksjeutbytte kr. 1.680,- pr. aksje pr.år.
  Aksjeutbytte utbetales fra konsesjon er gitt.

  MuskenSenter Energi AS

  Datterselskap  

  Finansieringselskap

  Kapital
  Lappland Kraft betaler vederlag kr. 60 mill. pr.år.

  Aksjeutbytte: kr 790,- pr. aksje/år fra konsesjon er gitt, under byggeperioden av kraftverket og første driftsår.

  Aksjeutbytte: kr 3.020,- pr. aksje/år fra etter første driftsår fra kraftverket er kommet i drift.

  Lappland Prosjektutvikling AS

  Datterselskap  

  Finansieringselskap

  Kapital

  Lappland Kraft betaler vederlag
  kr. 98,0 mill. som engangsutbetaling.

  Vederlag/utbytte: kr 30.000,- pr. aksje/engangsutbetaling.

  Vederlag/utbytte utbetales én gang ved tildelt konsesjon og lån er gitt.

  Hold deg oppdatert

  Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

  Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

  Abonnér på vår nyhetsoppdatering!