Brev til Energidepartementet ved Energiminister Terje Aasland 31.01.2024 Registrer deg for nyhetsbrev om Lappland kraftverk-prosjektet Navn E-postadresse Send «Melding Lappland kraftverk» av 20. august 2017 bes sendt på høring i Norge Vannkraftutbygging basert på...

Klage sendt til EFTAs overvåkningsorgan («ESA») for Norges brudd på EØS-retten Registrer deg for nyhetsbrev om Lappland kraftverk-prosjektet Navn E-postadresse Send Laponia Center AB, Sverige, MuskenSenter AS og Lappland Kraft AS, har 27.10.2023 sendt klage til EFTAs...
Meldingen må bli sendt på høring

Meldingen må bli sendt på høring

NVE må sende Meldingen på høring i Norge.  Registrer deg for nyhetsbrev om Lappland kraftverk-prosjektet Navn E-postadresse Send Olje- og energidepartementet (OED) må instruere Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE)   OED må instruere NVE om å sende...