Utbyggingskostnader

Utbyggingskostnaden er førstehands beregnet til ca. 5.460 mill NOK. dvs. en utbyggingspris på 2,60 kr/kWh.

Utbyggingskostnad

Utbyggingspris

Mildere årsproduksjon

Omsetning

Prosjektutvikling

Utbyggingskostnaden er førstehands beregnet til ca. 5.460 mill NOK. dvs. en utbyggingspris på 2,60 kr/kWh.

Prosjektet er den 09.05.2011 avklart med hensyn til Samlet plan – ved fritak fra en videre Samlet plan behandling – fra DN i samråd med NVE.

Melding med forslag til utredningsprogram – med hensyn til lovbestemt miljøkonsekvensutredning – er sendt til NVE, for kvalitetssikring. Meldingen er allerede førstehands vurdert av NVE og under korrigering herfra.

For ytterligere prosjektutvikling/tiltak for søknad om konsesjon søkes nødvendig kapital, med 4 mill. kroner.

MuskenSenter selger aksjer for finansiering av prosjektutvikling og søknad om konsesjon

De forholdsvis høye vederlag/utbytte (avkastning til investor) er basert på at det er betydelig «politisk risiko» (usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge, i forhold til bestemmelse i Vassdragslov i h.t. konvensjonen Norge/Sverige av 11 mai 1929, Art. 14 (Behandlingsmåten) og Art. 15 (Underretning).

Omsetning/driftinntekt

Med en midlere årsproduksjon på 2100 GWh/år regnes det en omsetning på 1,365 mrd.NOK

Etter en strømpris på 40 øre/kWh og svenske grønne sertifikater på 25 øre/kWh, blir det 1,365 mrd. NOK som beskattes, i samsvar med bestemmelsen om svenske vannkraftressurser i Norge og norsk bedriftsbeskatning. Utbyggingskostnaden for Lappland kraftverk er beregnet til ca. 5.460 mill., ca. 2,60 kr/kWh med kostnad til renter og avdrag dette måtte medføre.

Anførte forhold gir et betydelig overskudd til utbytte.