4. februar ble det sendt epost til statsministerens kontor:

Vi ber Statsministeren om vennligst å sette seg grundig inn i vedlagt brev til Statsministerens kontor v/Statsminister Jonas Gahr Støre og «Saksorientering – Lappland kraftverk prosjektet» – da vedlagte prosjektmaterialet vil danne  grunnlag til videre saksbehandling av saken fra vår side.

Saken må finne sin løsning i samsvar med gjeldende norsk forvaltningslov, svensk og internasjonal lovgivning – snarest mulig.

Skrevet av Simon Andersen

februar 15, 2023

Vedlagt følger brev til Statsministerens kontor ved Statsminister Jonas Gahr Støre datert 02.02. 2023 – som en del av denne E-post.

Videre følger også kopi som vedlegg til anført brev av 02.02.2023

Kjære statsminister – Jonas Gahr Støre

 La samene med sin «rådighet» over vannet i de aktuelle områdene, få delta i produksjon av mer fornybar kraft fra vann, som en fremtidig «strømstøtteordning» basert på «fellesskap og samhold» mellom nordmenn og samer.

Vi kan velge «fellesskap og samhold» og stå samlet mot hat og hets.  

Se «Melding Lappland kraftverk» 20.08.2017 – «Samisk vannkraftutbygging», som er basert på samenes urfolksrettigheter og samtidig er et betydelig bidrag til det grønne skiftet. 

Vennligst la samene bli en del av «fellesskapet», med sin særlige «rådighet» og rettigheter over vannet i de aktuelle områdene.

La samene få delta også i; verdiskaping, løsning av energikrisen, utvikling av det lokale næringslivet / samfunnet / kulturen, i den stat Kongen sa, «er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer».

 «Melding Lappland kraftverk» 20.08.2017 bes sendt på høring i Norge, i samsvar med gjeldende lovgivning – så snart som mulig.  

Viser for øvrig til PDF vedlegg – som er en del av dette brevet.    

Det gjelder nå å få OED til å instruere NVE om å sende «Melding Lappland kraftverk» av 20.08.2017 på høring i Norge, i samsvar med bestemmelsene i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon».