Betydelig risiko; For MuskenSenter er det svært viktig at alle interessenter er fullt innenforstått med risikoen i dette prosjektet. Det forholdsvis høye vederlaget/utbytte (avkastning til investor) er basert på at Lappland kraftverk prosjektet er heftet med stor «politisk risiko»(usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge.

Rettet aksjesalg

For gjenstående finansiering av prosjektutvikling (søknad om Konsesjon) fram til konsesjon blir gitt selger MuskenSenter sine aksjer i følgende selskaper:

Fase 1 prosjektutvikling

Melding/ Førstehands tekniske utredninger/ Konsekvensutredning/ Utarbeidelse av søknad om konsesjon for Lappland kraftverk

MuskenSenter Energi AS

MuskenSenter Energi AS er et konsulent- og prosjektutviklings-selskap rettet spesielt mot gjennomføring og finansiering av «Fase 1 prosjektutvikling» og basert på salg av aksje mot beregnet aksjeutbytte over 60 år.

Minste aksjekjøp er satt til totalt kr 50.000.

Fase 2 prosjektutvikling

Administrasjon i morselskapet og datterselskapene/ Prosjektledelse og koordinering av Lappland kraftverk-prosjektet

Lappland Prosjektutvikling AS

Lappland Prosjektutvikling er et konsulent- og prosjektutviklings-selskap rettet spesielt mot gjennomføring og finansiering av «Fase 2 prosjektutvikling» og basert på salg av aksje mot éngangs utbytte.

Minste aksjekjøp er satt til totalt kr 50.000.

B-aksjer i MuskenSenter Energi

For finansiering av Fase 1 prosjektutvikling – selger MuskenSenter aksjer i MuskenSenter Energi, som anført.

Selger 16.900 B-aksjer

Kr. 3.500 til 11.500,-/pr.aksje.

Beløpet for salg av aksjene går til finansiering av melding, førstehands tekniske utredninger, konsekvensutredning og utarbeidelse av søknad om konsesjon.  

Aksjeutbytte/oppside fra konsesjon er gitt, til første driftsår

Aksjeutbytte indeksreguleres og er beregnet med;
kr 790,- pr. aksje/år fra konsesjon er gitt, under byggeperioden av kraftverket og første driftsår.

 

Aksjeutbytte/oppside fra etter første driftsår, og i 60 år

Aksjeutbytte indeksreguleres og er beregnet med;
kr 1.560,- pr. aksje/år etter første driftsår fra kraftverket er kommet i drift og i 60 år.

52,0 % avkastning

Det forholdsvis høye vederlaget/utbytte (avkastning til investor med opp til 52 %) med totalt kr. 1.560,- pr. aksje/pr. år, er basert på at det er betydelig «politisk risiko» (usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge, i forhold til bestemmelse i Vassdragslov i h.t. konvensjonen Norge/Sverige av 11 mai 1929, Art. 14 (Behandlingsmåten) og Art. 15 (Underretning).

Svensk lovgivning fastsetter at, får å få drive virksomhet med regulering eller overledning av svenske vannkraftressurser i nasjonalelvene, for utvikling av det lokale næringslivet i Sameland, må tiltakshaver/prosjekteier/næringsutvikler være stedlig same/samisk selskap (samer i fellesskap) som har rådighet ”på urminnens hävd”, til de aktuelle fjellvann og land i det området der virksomheten skal iverksettes.

MuskenSenter Energi (selskapets eiere) har ikke rådighet ”på urminnens hävd”, til de aktuelle fjellvann og land i det området der virksomheten skal iverksettes.

MuskenSenter selger opp til 65 % B-aksjene i MuskenSenter Energi

Antall aksjer i MuskenSenter Energi AS – 25.000 aksjer

Aksjer / antall: Investor – opp til 65 % – 16250 aksjer
MuskenSenter og andre 35 % – 8.750 aksjer
Totalt: 100 % – 25.000 aksjer

Inntekt:
Utbetaling fra Lappland Kraft (årlig etter avtale)   54.000.000,-

Utgifter til drift av MuskenSenter Energi AS:
Driftskostnader (administrasjon) – dekkes av MuskenSenter Energi kr. 4.000.000,-

Resultat før skatt: kr. 50.000.000,-
Ordinær bedrifts beskatning – (22 % skatt): kr. 11.000.000,- 

Utbytte til aksjonærer – (resultat etter skatt):  kr. 39.000.000,-
Aksjeutbytte 39.000.000,- : 25.000 aksjer: kr. 1.560,- pr. aksje pr. år i 60 år.

Tilbud om gjenkjøp av aksjer

Tilbud om gjenkjøp av MuskenSenter Energi-aksjene med kr 11.000 pr. aksje, etter konsesjon er gitt. Benyttelse av gjenkjøp må kommuniseres innen første utbetaling av vederlag.

Aksjer i Lappland Prosjektutvikling

For finansiering av Fase 2 prosjektutvikling – selger MuskenSenter aksjer i Lappland Prosjektutvikling , som anført.

Selger 3.000 aksjer

Kr. 4.000 til 13.000,-/pr.aksje.

Beløpet for salg av aksjene går til finansiering av kostnad til administrasjon, prosjektledelse og koordinering av prosjektet.

Administrasjon, prosjektledelse og koordinering av prosjektet over to år er kostnads beregnet til minimum 6,0 mill. kroner.

Utbytte/oppside fra konsesjon er gitt, til første driftsår

Lappland Prosjektutvikling utbetaler med garanti fra MuskenSenter et engangs vederlag/utbytte for 2000 aksjer med

23.400,- pr. aksje. 
(780 % avkastning), når konsesjon og lån til bygging av kraftverket foreligger/er gitt.

 

Utbytte/oppside som engangsutbetaling

Det anførte vederlaget/utbytte gjelder en engangsutbetaling for 3000 aksjer, slik at aksjenes verdivurdering på et generelt grunnlag i Lappland Prosjektutvikling må fastsettes særskilt.

780 % avkastning

Det forholdsvis høye vederlaget/utbytte (avkastning til investor med opp til 780 %) med totalt kr. 23.400,- pr. aksje, som engangs vederlag/utbytte, er basert på at det er betydelig «politisk risiko» (usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge, i forhold til bestemmelse i Vassdragslov i h.t. konvensjonen Norge/Sverige av 11 mai 1929, Art. 14 (Behandlingsmåten) og Art. 15 (Underretning).

Morselskapet/holdingselskapet MuskenSenter selger 3000 aksjer i Lappland Prosjektutvikling, til en pris på kr. 4.000,- til 13.000,- pr. aksje, med garantert vederlag/utbytte på kr. 23.400,- pr. aksje, som engangsutbetaling når konsesjon og lån til bygging av kraftverket er gitt.

MuskenSenter selger 8 % av aksjene i Lappland Prosjektutvikling

Antall aksjer i Lappland Prosjektutvikling AS – 25.000 aksjer

Aksjer til salgs / antall: Investor – 8 % – 3.000 aksjer
MuskenSenter 72 % – 18.000 aksjer
Andre aksjonærer 20 % – 5.000 aksjer 
Totalt: 100 % – 25.000 aksjer

Det beregnes vederlag/utbytte bare for 3000 aksjer i Lappland Prosjektutvikling:
Antall aksjer som selges med utbytte: 3000 aksjer.
Aksjepris kr. 4.000 til 13.000,- pr. aksje. 

Vederlag/utbytte (avkastning)

Engangsutbetaling når konsesjon og lån er gitt: 15.600,- pr. aksje.
Forskuddsbetaling av årlige vederlaget over 10 år: 7.800,- pr. aksje.

Engangsutbetaling – når konsesjon og lån til bygging av kraftverket er gitt:
Vederlag/utbytte totalt kr. 23.400,- pr. aksje.

Prosjekt med stor«politisk risiko»

Lappland kraftverk prosjektet er heftet med stor «politisk risiko» (usikkerhet) ved saksbehandlingen av Meldingen i Norge, i forhold til bestemmelse i Vassdragslov i h.t. konvensjonen Norge/Sverige av 11 mai 1929, Art. 14 (Behandlingsmåten) og Art. 15 (Underretning).

Organisasjonskart og finansieringsmodell for prosjektutvikling/søknad om konsesjon

Fremgangsmåte aksjeforespørsel

Ønsker du å kjøpe aksjer i MuskenSenter Energi eller Lappland Prosjektutvikling er fremgangsmåten lik:

=

Steg 1 - Send inn Interesseskjema

Vennligst fyll ut skjema her på nettsiden og spesifiser hvilket selskap du ønsker å kjøpe aksjer i, eller last ned Interesseskjema for aktuelle aksjer, fyll ut og send til post@muskensenter.no

=

Steg 2 - Svar fra MuskenSenter

MuskenSenter AS sender – eventuelt – ferdig utfylt «Avtale om aksjeoverdragelse» for ønskede aksjer tilbake til kjøper/investor, til samme E-post, navn og adresse.

=

Steg 3 - Kjøper undertegner avtale

Kjøper/Investor undertegner – eventuelt – «Avtale om aksjeoverdragelse» og sender denne tilbake til MuskenSenter til post@muskensenter.no.

=

Steg 4 - Selger undertegner avtale og sender faktura

MuskenSenter undertegner –eventuelt– “Avtale om aksjeoverdragelse”. Samtidig sender MuskenSenter Faktura til kjøper/investor på anført salg av antall aksjer, enhetspris og total kjøpesum, uten omkostninger.

=

Steg 5 - Selger registrerer aksjeoverdragelse og oversender aksjeeierbok til kjøper

Når MuskenSenter har mottatt fakturabeløpet sender MuskenSenter melding om aksjeoverdragelse til aktuelt selskap. Kjøper vil etter registrering motta aksjeeierbok.

Etter steg 1-5 er fulgt blir Investor godkjent og oppført som aksjonær i selskapets aksjebok. Aksjeposten er etter dette Investors eiendom.

Interesseskjema kjøp av aksjer

Fyll ut skjema eller trykk på linkene under for å laste ned Interesseskjema for kjøp av aksjer.

 

Fyll ut skjema for en uforbindtlig forespørsel om aksjer.

Regnestykket ved siden av «Send forespørsel»-knappen forsikrer oss at du ikke er en robot.

Vi vil ikke bruke din informasjon til annet enn til vurdering av salg av aktuelle aksjer. All informasjon blir behandlet av MuskenSenters administrasjon, og vil bli slettet om det ikke inngås en avtale.

Du kan lese mer om vår behandling av data i personvernserklæringen her

Finner du ikke det du leter etter, ta gjerne kontakt.

Uforbindtlig forespørsel om kjøp av aksjer

4 + 7 =

Hold deg oppdatert

Vi holder deg gjerne informert og oppdatert på vårt spennende prosjekt. Vi har derfor laget et Nyhetsbrev som vil inneholde prosjektstatus og utvikling i saksprosessen.

Det vil bare bli sendt ut nyhetsbrev når vi har ny informasjon som vil være av interesse for prosjektets fremdrift. 

Abonnér på vår nyhetsoppdatering!